ŚLĄSKIE STOWARZYSZENIE SAMORZĄDOWE

Leśnica, Opolskie, 1 Maja 9
KRS: 0000047662 , NIP: 7561081123 , REGON: 531119690

Cele statutowe

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: 1. Podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw tolerancji i współpracy wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, światopoglądu i miejsca zamieszkania. 2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum publicznym w Polsce wobec administracji rządowej Parlamentu RP i innych instytucji publicznych, a także prywatnych. 3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia w stosunkach zagranicznych, a w szczególności z niemieckimi wła...Rozwiń
Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele: 1. Podjęcie wspólnych działań dla szerzenia postaw tolerancji i współpracy wszystkich ludzi, niezależnie od narodowości, światopoglądu i miejsca zamieszkania. 2. Reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia na forum publicznym w Polsce wobec administracji rządowej Parlamentu RP i innych instytucji publicznych, a także prywatnych. 3. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia w stosunkach zagranicznych, a w szczególności z niemieckimi władzami państwowymi i innymi instytucjami publicznymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi RFN, a także z przedstawicielami dyplomatycznymi i konsularnymi Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. 4. Twórcze pobudzanie aktywności społeczno - politycznej oraz stwarzanie warunków do podnoszenia poziomu kultury, sztuki i oświaty środowisk śląskich ze szczególnym uwzględnieniem ludności pochodzenia niemieckiego. 5. Pielęgnacja i popularyzacja wielokulturowości Śląska. 6. Nawiązywanie współpracy partnerskiej z miastami, regionami i gminami innych państw. 7. Stworzenie platformy wymiany doświadczeń działaczy samorządowych. 8. Reprezentowanie interesów Stowarzyszenia wobec władz Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego Niemców na Śląsku, Fundacji Rozwoju Śląska oraz innych organizacji mniejszościowych. 9. Stwarzanie warunków do rozwoju gospodarczego gmin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 153.175,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 40.485,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 710,76 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 194.371,07 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona