TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ TRĘDOWATYCH IM. OJCA JANA BEYZYMA

Kraków, Małopolskie, Zaskale 1
KRS: 0000046094 , NIP: 6772226138 , REGON: 003872315
star star star star star

Cele statutowe

Zgodnie z inspiracją ojca jana beyzyma pośrednia i bezpośrednia pomoc w zwalczaniu trądu, choroby rozumianej zarówno w sensie fizycznym, jak i moralnym. Działalność towarzystwa jest inspirowana podstawowymi zasadami solidarności i ludzkiego braterstwa.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 95.637,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 95.637,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego