FUNDACJA "STUPA HOUSE"

Warszawa, Mazowieckie, Ożarowska 65/67
KRS: 0000045988 , NIP: 5272374823 , REGON: 015079955
star star star star star

Cele statutowe

Fundacja została powołana w celach: 1. Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej 2. Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej 3. Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego Karma Kagyu. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest: Organizacja spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego, • udzielan...Rozwiń
Fundacja została powołana w celach: 1. Propagowania, wspierania i ochrony kultury tybetańskiej 2. Upowszechniania w świadomości społecznej humanistycznych wartości kultury tybetańskiej 3. Wspierania działalności statutowej Związku Buddyjskiego Karma Kagyu. Podstawowym przedmiotem działalności Fundacji jest: Organizacja spotkań, imprez i wykładów, w szczególności z udziałem znawców kultury tybetańskiej, tłumaczy języka tybetańskiego lub nauczycieli (lamów) buddyzmu tybetańskiego, • udzielanie stypendiów osobom podejmującym studia języka tybetańskiego lub kultury tybetańskiej na wyższych uczelniach w kraju lub zagranicą, • wspieranie nabywania lub budowy ośrodków zajmujących się propagowaniem kultury tybetańskiej, języka tybetańskiego lub związanych z praktyką buddyzmu tybetańskiego (obejmuje to również konserwację i ochronę zabytków, o ile wykorzystywane są jako siedziby takich ośrodków), • gromadzenie księgozbioru, zbieranie czasopism oraz innych materiałów informacyjnych o kulturze tybetańskiej poprzez ich skupywanie lub otrzymywanie w formie darowizn, a także prowadzenie biblioteki w tym zakresie w siedzibie Fundacji, • wspieranie organizacyjne i materialne tłumaczeń autentycznych tekstów tybetańskich na języki zachodnie jak też literatury obcojęzycznej związanej z kulturą tybetańską na język polski, • gromadzenie przedmiotów kultury materialnej Tybetu poprzez skupywanie lub otrzymywania w formie darowizn oraz wspieranie rozwoju rękodzielnictwa w tym zakresie, • działalność edukacyjno-informacyjną, w tym prowadzenie klubu artystycznodyskusyjnego w domu kultury tybetańskiej w Warszawie, • wspieranie finansowe oraz rzeczowe organizacji zorientowanych na przekaz kultury tybetańskiej w społeczeństwie zachodnim, • rozwijanie kontaktów, wymiana informacji oraz doświadczeń z osobami fizycznymi, prawnymi oraz innymi organizacjami związanymi z kulturą tybetańską w kraju i zagranicą, • świadczenie czynności pomocniczych i administracyjnych względem domu kultury tybetańskiej w Warszawie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 455.276,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,08 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 455.276,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku