STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI WINCENTÓW I OKOLICE

Wincentów, Mazowieckie, Wincentów
KRS: 0000303884 , NIP: 7743058087 , REGON: 141400500

Cele statutowe

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do wychowanków placówki oświatowej którą prowadzi Stowarzyszenie, a także na rzecz mieszkańców wsi Wincentów i okolic. Cele statutowe realizowane są poprzez: 1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wincentów i okolic. 2) Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowis...Rozwiń
Działalność Stowarzyszenia skierowana jest głównie do wychowanków placówki oświatowej którą prowadzi Stowarzyszenie, a także na rzecz mieszkańców wsi Wincentów i okolic. Cele statutowe realizowane są poprzez: 1) Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego wsi Wincentów i okolic. 2) Integracja mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniu społecznemu, 3) Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 568.231,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 80.550,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 15.692,33 zł
Razem 664.473,85 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona