FUNDACJA "AUTYZM W RODZINIE"

Gdańsk, Pomorskie, Chopina 42
KRS: 0000045224 , NIP: 5842441109 , REGON: 192593212
star

Cele statutowe

1. Diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi 2. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu 3. Prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi 4. Zbieranie środków na funkcjonowanie poradni dla osób z autyzmem w gdańsku oraz jej filii 5. Współpraca z krajowymi z zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych 6. Wspieranie merytoryczne i materialne wszelkich zgodnych z prawem działań służących celom...Rozwiń
1. Diagnozowanie, lecznictwo i edukacja osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwojowymi 2. Propagowanie wiedzy na temat autyzmu 3. Prowadzenie badań i studiów nad autyzmem oraz współpraca z ośrodkami naukowymi i badawczymi 4. Zbieranie środków na funkcjonowanie poradni dla osób z autyzmem w gdańsku oraz jej filii 5. Współpraca z krajowymi z zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych 6. Wspieranie merytoryczne i materialne wszelkich zgodnych z prawem działań służących celom statutowym fundacji Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.965,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.965,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego