STOWARZYSZENIE POMOCY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W SZCZYTNIE

Szczytno, Warmińsko-mazurskie, Wielbarska 4
KRS: 0000044739 , NIP: 7451671349 , REGON: 510665733
star star star

Cele statutowe

Głównymi celami statutowymi organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym...........................................................................................................................................................................................................................................................................Rozwiń
Głównymi celami statutowymi organizacji jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka oraz prowadzenie ich do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym........................................................................................................................................................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.452.583,88 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 102.400,00 zł
Razem 1.554.983,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona