TERENOWY KOMITET OCHRONY PRAW DZIECKA W LESZNIE

Leszno, Wielkopolskie, Słowiańska 59/B
KRS: 0000044643 , NIP: 6972000189 , REGON: 411144488
star star star

Cele statutowe

Zgodnie z art. 7 Statutu celami działania Komitetu Ochrony Praw Dziecka są: 1. Ochrona praw i interesów dziecka, 2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny, 3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci, 4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, w tym w szczególności praw dziecka, profilaktyka krzywdzenia dzieci, promocji odpowiedzialnego rod...Rozwiń
Zgodnie z art. 7 Statutu celami działania Komitetu Ochrony Praw Dziecka są: 1. Ochrona praw i interesów dziecka, 2. Zapewnienie wsparcia dzieciom i rodzinom przeżywającym trudności poprzez budowanie systemu wsparcia rodziny, 3. Zapobieganie krzywdzeniu i wykluczeniu społecznemu dzieci, 4. Wspieranie inicjatyw na rzecz promocji i ochrony praw człowieka, w tym w szczególności praw dziecka, profilaktyka krzywdzenia dzieci, promocji odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 490.843,93 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 14.940,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 46,72 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 505.830,65 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona