STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. WAWRZYŃCA

Gdynia, Pomorskie, Arendta Dickmana 6
KRS: 0000044542 , NIP: 5861796546 , REGON: 191227652

Cele statutowe

Celem działania Hospicjum jest prowadzenie, wypływającej z ewangelicznego przykazania miłości, opieki hospicyjnej, przez którą rozumie się: - Obejmowanie opieką i pomocą osób chorych zarówno w wymiarze somatycznym jak i psychiczno-duchowym, aby umożliwić im jak najpełniejsze przeżycie terminalnego okresu choroby; - Obejmowanie opieką i pomocą rodziny chorego i towarzyszenie jej w okresie żałoby. Celem stacjonarnej opieki nad chorym było zapewnienie najlepszej jakości i godności w opiece w cza...Rozwiń
Celem działania Hospicjum jest prowadzenie, wypływającej z ewangelicznego przykazania miłości, opieki hospicyjnej, przez którą rozumie się: - Obejmowanie opieką i pomocą osób chorych zarówno w wymiarze somatycznym jak i psychiczno-duchowym, aby umożliwić im jak najpełniejsze przeżycie terminalnego okresu choroby; - Obejmowanie opieką i pomocą rodziny chorego i towarzyszenie jej w okresie żałoby. Celem stacjonarnej opieki nad chorym było zapewnienie najlepszej jakości i godności w opiece w czasie przechodzenia przez pacjenta choroby nowotworowej w jej terminalnym stadium oraz stworzenie godnych warunków umierania. Opieka sprawowana była wobec chorych, którzy przyjmowani byli do hospicjum stacjonarnego niezwłocznie po zgłoszeniu takiego faktu przez rodzinę. Dostosowywaliśmy działania opiekuńczo – lecznicze do bieżącej sytuacji epidemiologicznej związanej z trwającą pandemią koronawirusa, co wpływało na decyzje chorych i ich rodzin, odnośnie umieszczania pacjenta w hospicjum stacjonarnym. Celem domowej opieki była poprawa jakości życia chorych i ich rodzin oraz stworzenie jak najlepszych i najgodniejszych warunków umierania choremu, który pozostawał pod opieką w warunkach domowych w otoczeniu swojej rodziny. Opieka sprawowana była wobec chorych, którzy wymagali częstych wizyt lekarskich, pielęgniarskich lub ciągłej opieki w miejscu zamieszkania. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.225.516,21 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 155.210,56 zł
Pozostałe 773.079,32 zł
Razem 19.153.806,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona