TOWARZYSTWO POMOCY CHORYM IM.SŁUGI BOŻEJ STANISŁAWY LESZCZYŃSKIEJ

Piła, Wielkopolskie, Królewska 8
KRS: 0000044377 , NIP: 7642059323 , REGON: 570365993
star star

Cele statutowe

- Pomoc medyczna i społeczna ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym. - Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. - Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym. - Prowadzenie edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi. - Promocja i organizacja wolontariatu młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. - Propagowanie w ośrodkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa...Rozwiń
- Pomoc medyczna i społeczna ludziom niepełnosprawnym, przewlekle lub terminalnie chorym. - Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej. - Promowanie współdziałania z samorządem terytorialnym. - Prowadzenie edukacji społecznej obejmującej sprawowanie opieki nad chorymi. - Promocja i organizacja wolontariatu młodzieży gimnazjalnej i szkół średnich. - Propagowanie w ośrodkach masowego przekazu działań i zamierzeń Towarzystwa m.in. radio, prasa, telewizja regionalna, Internet. - Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonym przez Towarzystwo działalności charytatywnej. - Organizowanie i prowadzenie turnusów rehabilitacyjnych. - Prowadzenie współpracy i wymianę doświadczeń z innymi podmiotami o podobnym charakterze. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.181.677,04 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 916.779,90 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 468,49 zł
Pozostałe 21.652,24 zł
Razem 6.120.577,67 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona