ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH

Gdańsk, Pomorskie, Śląska 66 B
KRS: 0000043640 , NIP: 5842552004 , REGON: 190114035

Cele statutowe

Celami związku są: 1) integracja byłych więźniów politycznych i osób represjonowanych z przyczyn poltycznych oraz uczestników walki o niepodległość i suwerenność Polski, obrona ich godności i dobrego imienia; 2) działalnie na rzecz 1) ujawnienia zbrodni okresu komunistycznego i ścigania ich sprawców; 2) lustracja osób piastujących wysokie stanowiska w organach władzy i administracji państwowej i dekomunizacji życia w kraju; 3) obrny praw byłych więźniów politycznych i pomocy w zaspokajaniu ich p...Rozwiń
Celami związku są: 1) integracja byłych więźniów politycznych i osób represjonowanych z przyczyn poltycznych oraz uczestników walki o niepodległość i suwerenność Polski, obrona ich godności i dobrego imienia; 2) działalnie na rzecz 1) ujawnienia zbrodni okresu komunistycznego i ścigania ich sprawców; 2) lustracja osób piastujących wysokie stanowiska w organach władzy i administracji państwowej i dekomunizacji życia w kraju; 3) obrny praw byłych więźniów politycznych i pomocy w zaspokajaniu ich potrzeb materialnych i zdrowotnych; 4) przyznawania byłym więźniom politycznym uprawnień kombatanckich; 3) utrwalania i upowszechniania historii tamtego okresu oraz martyrologii więźniów politycznych poprzez gromadzenie i publikowanie materiałów dotyczących osób i organizacj; 4) kultywowanie patriotycznych tradycji walk narodu Polskiego o niepodległość oraz wartości narodowych, wolności osobistej i demokratycznych Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.035,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 27.035,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona