WĄBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM SPECJALNEJ TROSKI

Wąbrzeźno, Kujawsko-pomorskie, Matejki 18
KRS: 0000043591 , NIP: 8781531273 , REGON: 870591237

Cele statutowe

1) ZRZESZENIE RODZICÓW DZIECI I DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POLEPSZENIA ICH WARUNKÓW BYTOWYCH, PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY I OŚWIATY ORAZ WŁĄCZENIA ICH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, WYDARZENIACH SPORTOWYCH I REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH, 2) REPREZENTOWANIE INTERESÓW RODZICÓW DZIECI, DZIECI SPECJALNEJ TROSKI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UDZIELANIE IM POMOCY, 3) ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM TERAPII W CELU WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 4...Rozwiń
1) ZRZESZENIE RODZICÓW DZIECI I DZIECI SPECJALNEJ TROSKI ORAZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POLEPSZENIA ICH WARUNKÓW BYTOWYCH, PODNOSZENIA POZIOMU KULTURY I OŚWIATY ORAZ WŁĄCZENIA ICH DO AKTYWNEGO UCZESTNICTWA W ŻYCIU SPOŁECZNYM, WYDARZENIACH SPORTOWYCH I REKREACYJNO-TURYSTYCZNYCH, 2) REPREZENTOWANIE INTERESÓW RODZICÓW DZIECI, DZIECI SPECJALNEJ TROSKI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ UDZIELANIE IM POMOCY, 3) ORGANIZOWANIE RÓŻNYCH FORM TERAPII W CELU WSPOMAGANIA ROZWOJU OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 4) OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 5) POWOŁYWANIE I ORGANIZOWANIE PLACÓWEK, OŚRODKÓW ITP. ZGODNIE Z POTRZEBAMI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, 6) DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z REHABILITACJĄ, AKTYWIZACJĄ I REINTEGRACJĄ ZAWODOWĄ, SPOŁECZNĄ I ZDROWOTNĄ. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.564.920,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.124,50 zł
Działalność Gospodarcza 177.041,80 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 54.953,18 zł
Razem 3.828.039,79 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona