STOWARZYSZENIE EMERYTÓW I RENCISTÓW POLICYJNYCH

Warszawa, Mazowieckie, Domaniewska 36/38
KRS: 0000043188 , NIP: 8512442679 , REGON: 810527743

Cele statutowe

1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza w swoich szeregach emerytów i rencistów byłych funkcjonariuszy policji i resortu spraw wewnętrznych oraz wdowców i wdowy po w/ w funkcjonariuszach dla poprawy trudnych warunków socjalno-bytowych oraz do przygotowania ich i wdrożenia, uczestnictwa z życiu społecznym jak i publicznym środowiska emerytów i rencistów. 2. Aktywne działania w kształtowaniu patriotyzmu , jak też wierności Ojczyźnie i Narodowi. Wskazanie właściwej posta...Rozwiń
1. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych zrzesza w swoich szeregach emerytów i rencistów byłych funkcjonariuszy policji i resortu spraw wewnętrznych oraz wdowców i wdowy po w/ w funkcjonariuszach dla poprawy trudnych warunków socjalno-bytowych oraz do przygotowania ich i wdrożenia, uczestnictwa z życiu społecznym jak i publicznym środowiska emerytów i rencistów. 2. Aktywne działania w kształtowaniu patriotyzmu , jak też wierności Ojczyźnie i Narodowi. Wskazanie właściwej postawy obywatelskiej, etyczno-moralnej oraz podtrzymywanie i pielęgnowanie pozytywnych doświadczeń historii i tradycji zawodowych w środowisku byłych funkcjonariuszy oraz ich najbliższych. 3. Ochrona interesów członków Stowarzyszenia emerytów i Rencistów Policyjnych w zakresie przysługujących im z tytułu zakończenia służby i pracy , uprawnień socjalno -bytowych ... 4. Reprezentowanie emerytów i rencistów policyjnych wobec organów władzy, administracji państwowej oraz innych organizacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 109.619,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 90.623,02 zł
Przychody Finansowe 560,01 zł
Pozostałe 590.654,08 zł
Razem 791.456,75 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku