FUNDACJA PEŁNA ŻYCIA

Kraków, Małopolskie, Dunajewskiego 5/29
KRS: 0000043097 , NIP: 6771699283 , REGON: 003871586
star star star star

Cele statutowe

1) Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej; pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. 2) Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja podopiecznych Fundacji, szczególnie młodych osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także osób zagrożonych niepełnosprawnością poprzez: a) realizację programów kompleksowej, indywidualnej i grupowej rehabilitacji medycznej oraz społecznej podopiecznych b) wsparcie dla członków rodzin i o...Rozwiń
1) Edukacja prozdrowotna i promowanie zdrowia jako wartości społecznej; pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. 2) Wsparcie rozwoju oraz aktywizacja podopiecznych Fundacji, szczególnie młodych osób z niepełnosprawnościami, osób niesamodzielnych oraz ich rodzin i opiekunów, a także osób zagrożonych niepełnosprawnością poprzez: a) realizację programów kompleksowej, indywidualnej i grupowej rehabilitacji medycznej oraz społecznej podopiecznych b) wsparcie dla członków rodzin i opiekunów osób z niepełnosprawnością i osób niesamodzielnych c) prowadzenie działań interdyscyplinarnych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na styku kultury, terapii i pomocy społecznej d) inicjowanie i realizację działań na rzecz swobodnego dostępu do dóbr kultury osób marginalizowanych, w tym ich aktywnego życia w społecznościach lokalnych, m.in. poprzez działania na rzecz zachowania i promowania dziedzictwa narodowego i kulturowego, ochronę środowiska oraz dostępne formy rekreacji e) inicjowanie nowych możliwości rozwoju podopiecznych Fundacji f) wsparcie zrównoważonego rozwoju w sferze realizacji praw osób niepełnosprawnych. 3) Aktywizowanie ludzi nauki i praktyki służące wypracowaniu systemu wiedzy o stanie i potrzebach kompleksowych, holistycznych metod wspomagających rozwój osób niepełnosprawnych. 4) Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych służących realizacji zadań statutowych. 5) Organizowanie ruchu społecznego wokół działań Fundacji. 6) Gromadzenie środków finansowych i materialnych służących realizacji zadań statutowych. 7) Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna. 8) Realizacja pomocy społecznej dla podopiecznych Fundacji. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.746.343,43 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 550.084,74 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 974,00 zł
Pozostałe 130.528,87 zł
Razem 3.427.931,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona