STOWARZYSZENIE "SZANSA" W ZAMBROWIE

Zambrów, Podlaskie, Wilsona 1/10
KRS: 0000042927 , NIP: 7231459251 , REGON: 450705700

Cele statutowe

W zakresie edukacji: Prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia wszystkich typów, budzenie zainteresowań artystycznych w społeczeństwie poprzez organizowanie służących temu procesowi działań: wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne, działalność wydawnicza. W zakresie samorządności: Promowanie Zambrowa i regionu podlaskiego, kultywowanie tradycji, inicjowanie współpracy gospodarczej i kulturalnej z samorządami miast i regionów całego kraju. W zakresie rehabilitacji: prowadzenie doradztwa...Rozwiń
W zakresie edukacji: Prowadzenie niepublicznych placówek kształcenia wszystkich typów, budzenie zainteresowań artystycznych w społeczeństwie poprzez organizowanie służących temu procesowi działań: wystawy, festiwale, przeglądy artystyczne, działalność wydawnicza. W zakresie samorządności: Promowanie Zambrowa i regionu podlaskiego, kultywowanie tradycji, inicjowanie współpracy gospodarczej i kulturalnej z samorządami miast i regionów całego kraju. W zakresie rehabilitacji: prowadzenie doradztwa indywidualnego dla osób niepełnosprawnych w różnych sprawach życiowych z dziedziny prawnej, psychologicznej, społecznej i pedagogicznej, organizowanie usług rehabilitacyjnych wynikających z potrzeb niepełnosprawnych, inspirowanie władz samorządów lokalnych do podejmowania różnych inicjatyw na rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 158.843,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17,02 zł
Razem 158.860,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona