STOWARZYSZENIE HOSPICJUM ŚW.ELŻBIETY

Złotów, Wielkopolskie, Panny Marii 7
KRS: 0000042841 , NIP: 7671424558 , REGON: 570319817

Cele statutowe

1. Wspomaganie hospicjum, 2. Opieka stacjonarna nad ludźmi terminalnie chorymi, 3. Opieka paliatywna nad potrzebującymi i ich rodzinami, 4. Pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym - terminalnie chorym i ich rodzinami, 5. Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozbudowy hospicjum, 6. Pozyskiwanie stałych współpracowników-wolontariuszy, 7. Przybliżenie społeczności lokalnej problemów ludzi terminalnie chorych i ich rodzin, 8. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi nieuleczalnie chory...Rozwiń
1. Wspomaganie hospicjum, 2. Opieka stacjonarna nad ludźmi terminalnie chorymi, 3. Opieka paliatywna nad potrzebującymi i ich rodzinami, 4. Pomoc materialna i duchowa ludziom cierpiącym - terminalnie chorym i ich rodzinami, 5. Tworzenie warunków dla funkcjonowania i rozbudowy hospicjum, 6. Pozyskiwanie stałych współpracowników-wolontariuszy, 7. Przybliżenie społeczności lokalnej problemów ludzi terminalnie chorych i ich rodzin, 8. Uwrażliwianie społeczeństwa na problemy ludzi nieuleczalnie chorych, 9. Nawiązywanie łączności z organizacjami o podobnym profilu działania w kraju i za granicą, 10. Stała współpraca ze zgromadzeniem sióstr św. Elżbiety. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 63.041,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 30.702,30 zł
Razem 93.744,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego