STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE "ŻYĆ GODNIE"

Polkowice, Dolnośląskie, Kardynała B. Kominka 7
KRS: 0000042824 , NIP: 6922260422 , REGON: 390774682

Cele statutowe

1. Wyzwalanie inicjatywy inwalidów w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji. 2. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. 3. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 4. Promocja i organizacja wolontariatu. 5. Wspieranie osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy. 6. Działania na rzecz organizacji pozarządowych. 7. Wspieranie inicjatyw...Rozwiń
1. Wyzwalanie inicjatywy inwalidów w kierunku jak najwszechstronniejszej ich realizacji. 2. Kształtowanie partnerskich postaw między społecznością ludzi pełnosprawnych i inwalidów. 3. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 4. Promocja i organizacja wolontariatu. 5. Wspieranie osób pozostających bez pracy i zagrożonym zwolnieniem z pracy. 6. Działania na rzecz organizacji pozarządowych. 7. Wspieranie inicjatyw dotyczących rozwoju wsi. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.304.212,02 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.304.212,02 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona