OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KALISZU

Kalisz, Wielkopolskie, Piskorzewska 9
KRS: 0000042665 , NIP: 6181897390 , REGON: 250974553

Cele statutowe

1) ratownictwo i ochrona ludności, 2) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 3) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) ochrona dóbr kultury i tradycji, 6) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 7) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.Rozwiń
1) ratownictwo i ochrona ludności, 2) porządek i bezpieczeństwo publiczne, 3) pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych w kraju i zagranicą, 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 5) ochrona dóbr kultury i tradycji, 6) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 7) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.946,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 23.970,13 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 44.476,50 zł
Razem 85.393,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona