STOWARZYSZENIE OBRONY PRZED PRZEMOCĄ "VICTORIA"

Poznań, Wielkopolskie, Kopciuszka 14
KRS: 0000042608 , NIP: 7822205950 , REGON: 634186436

Cele statutowe

1. Organizowanie , rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących: a) przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci; B) poprawie sytuacji życiowej i materialnej ofiar przemocy w rodzinie i środowisku pozarodzinnym; C) podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa, w szczególności ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, kobiet i osób marginalizowanych; D) przestrzeganiu praw człowieka e) przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzi...Rozwiń
1. Organizowanie , rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań służących: a) przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, mężczyzn i dzieci; B) poprawie sytuacji życiowej i materialnej ofiar przemocy w rodzinie i środowisku pozarodzinnym; C) podnoszenie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa, w szczególności ofiar przemocy, osób niepełnosprawnych, starszych, bezrobotnych, kobiet i osób marginalizowanych; D) przestrzeganiu praw człowieka e) przeciwdziałaniu uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych f) poprawieniu sytuacji rodziny dysfunkcyjnej w tym działań profilaktycznych i terapeutycznych 2. Podejmowanie zadań edukacyjnych i szkoleniowych dla osób wskazanych w punkcie 1 podpunkt c dla aktywizacji ich pod względem zawodowym, społecznym, gospodarczym i politycznym; 3. Przyczynianie się do zwiększenia aktywności osób wskazanych w punkcie 1 podpunkt c w życiu społecznym, politycznym i gospodarczym. 4. Działalność na niwie kultury, sportu i rekreacji, uprawianie turystyki i krajoznawstwa. 5. Wspieranie organizacyjne, promocyjne (pr-owska) i rzeczowe osób fizycznych, instytucji i jednostek organizacyjnych, które podejmują działania na rzecz osób z punktu 1 podpunkt c. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 105,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 105,70 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego