POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW ODDZIAŁ PRZY PKN ORLEN S.A.

Płock, Mazowieckie, Gałczyńskiego 12
KRS: 0000042534 , NIP: 7741559448 , REGON: 610224517

Cele statutowe

Celem działania stowarzyszenia jest: 1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji, 2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do je...Rozwiń
Celem działania stowarzyszenia jest: 1) opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, reprezentowanie i ochrona interesów członków stowarzyszenia wobec władz państwowych, terenowych i samorządowych organów administracji, pracowników, szkół, uczelni i innych organizacji, 2) dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, w którym opieka lekarska będzie spełniała najwyższe standardy światowe, a koszty utrzymania chorego nie będą prowadziły do jego degradacji materialnej, 3) poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie, 4) integracja środowiska chorych poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami stowarzyszenia opartych na zasadzie równości praw i obowiązków, wzajemnej pomocy, życzliwości oraz szacunku i koleżeństwie, 5) tworzenie prężnych struktur stowarzyszenia dzięki docenianiu i wsparciu społecznej pracy, zapału i zaangażowania działaczy, 6) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych i bytowych dzieci i młodzieży, inwalidów oraz osób w podeszłym wieku-chorych na cukrzycę, lub dodatkowo uzależnionych 7) wspieranie finansowe działaności stowarzyszenia zgodnie z odrębnymi przepisami, 8) zabezpieczenie prawa do zajmowania stanowisk we wszystkich sprawach publicznych, stanowiących statutowy przedmiot zainteresowań stowarzyszenia, 9) inspirowanie kandydatur członków i sympatyków stowarzyszenia do rad kas chorych jednostek lecznictwa publicznego, parlamentu oraz organów administracjii terenowej i samorządu terytorialnego oraz egzekwowanie - po ich wyborze do tych organów - aktywnej działalności na rzecz chorych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 18.112,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,04 zł
Razem 18.112,04 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego