KLUB SPORTOWY GOŚCIBIA

Sułkowice, Małopolskie, Sportowa 45
KRS: 0000042460 , NIP: 6811300408 , REGON: 003893263
star star star

Cele statutowe

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I CZYNNEGO WYPOCZYNKU, STWARZANIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W TEJ DZIEDZINIE PROPAGOWANIE ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ ORAZ INNYCH DZIEDZIN SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, POSTAW WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INDYWIDUALNEGO,PROMOCJA SPORTU I TURYSTYKI AKTYWNEJ ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ WEDŁUG ZASAD FAIR PLAY,...Rozwiń
PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ WŚRÓD DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH MIESZKAŃCÓW NA TERENIE DZIAŁANIA KLUBU I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEGO STYLU ŻYCIA I CZYNNEGO WYPOCZYNKU, STWARZANIE WŁAŚCIWYCH WARUNKÓW DO UPRAWIANIA SPORTU ORAZ SPECJALISTYCZNEGO SZKOLENIA W TEJ DZIEDZINIE PROPAGOWANIE ROZWOJU PIŁKI NOŻNEJ ORAZ INNYCH DZIEDZIN SPORTU WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY, POSTAW WSPÓŁPRACY I ROZWOJU INDYWIDUALNEGO,PROMOCJA SPORTU I TURYSTYKI AKTYWNEJ ORAZ RYWALIZACJI SPORTOWEJ WEDŁUG ZASAD FAIR PLAY, ORGANIZACJA ZAWODÓW I IMPREZ SPORTOWYCH ORAZ IMPREZ TURYSTYCZNYCH (DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB DOROSŁYCH), ORGANIZACJA IMPREZ CHARYTATYWNYCH I INTEGRACYJNYCH, PRZECIWDZIAŁANIE PATOLOGIOM SPOŁECZNYM JAK ALKOHOLIZM I NARKOMANIA. WYDAWANIE PUBLIKACJI, W TYM BROSZUR INFORMACYJNYCH, PLAKATÓW, ULOTEK, PERIODYKÓW, KATALOGÓW, KSIĄŻEK. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 19.656,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 126,01 zł
Pozostałe 125.608,00 zł
Razem 145.390,01 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona