STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z DYSFUNKCJAMI ROZWOJOWYMI "BRUNO"

Rzeszów, Podkarpackie, Miła 14A/10
KRS: 0000390348 , NIP: 5170355199 , REGON: 180748256

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie dorosłych dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy ze strony innych osób i instytucji oraz funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin. W szczególności celem Stowarzyszenia jest: a) Zapewnianie pomocy społecznej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom oraz dorosłym dzieciom niepełnosprawnym, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagaj...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie wszelkiego typu działań wspomagających rozwój dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi, funkcjonowanie dorosłych dzieci niepełnosprawnych, wymagających pomocy ze strony innych osób i instytucji oraz funkcjonowanie tych dzieci i ich rodzin. W szczególności celem Stowarzyszenia jest: a) Zapewnianie pomocy społecznej dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzinom oraz dorosłym dzieciom niepełnosprawnym, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, b) Wyrównywanie szans dzieci z z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin oraz dorosłych dzieci niepełnosprawnych, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, c) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi i ich rodzin oraz dorosłych dzieci niepełnosprawnym, które z tytułu swej niepełnosprawności wymagają wsparcia ze strony innych osób i instytucji, d) Działalność charytatywna, e) Ochrona i promocja zdrowia, f) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, g) Działalność lecznicza, h) Rozwój świadomości społecznej dotyczącej problematyki osób niepełnosprawnych, i) Działalność w zakresie edukacji, oświaty i wychowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, j) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, k) Działalność na rzecz promowania i upowszechniania kultury i sztuki współtworzonej przez osoby niepełnosprawne, l) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu osób niepełnosprawnych, m)Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci i młodzieży z dysfunkcjami rozwojowymi ich rodzin, oraz dorosłych osób niepełnosprawnych wymagających opieki ze strony innych osób i instytucji, n) Promocja i organizacja wolontariatu, o) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym występującym w rodzinach, w których wychowywane jest niepełnosprawne dziecko. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.418.304,82 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.250,00 zł
Działalność Gospodarcza 9.981,78 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 2.453.536,60 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona