POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W JAWORZNIE

Jaworzno, Śląskie, F. Chopina 19
KRS: 0000042002 , NIP: 6321526306 , REGON: 270041596

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, m.in. takich jak: p...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizację pozarządową w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ustawy, m.in. takich jak: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, kultura, nauka, oświata i wychowanie, promocja i organizacja wolontariatu. Głównym celem funkcjonowania jest świadczenie dziennych usług w zakresie wsparcia terapeutycznego osób wykazujących przewlekłe czynności psychicznych oraz rehabilitację zawodową i społeczną, przygotowując osoby niepełnosprawne intelektualnie od 18 roku życia do podjęcia pracy i w miarę samodzielnego życia w społeczeństwie. Świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz osobą wskazującym inne przewlekła zaburzenia czynności psychicznych. W ramach kontraktu z Narodowy funduszem Zdrowia prowadzimy rehabilitację dzieci z zaburzeniami neurorozwojowymi. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 5.772.258,83 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 4.047,62 zł
Pozostałe 68.958,09 zł
Razem 5.845.264,54 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona