STOWARZYSZENIE "BRATNICH SERC" DLA LUDZI CHORYCH

Oświęcim, Małopolskie, Słowackiego 1/A
KRS: 0000041787 , NIP: 5492084642 , REGON: 357218640
star star star star star

Cele statutowe

Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań, mających na celu poprawę warunków życia, a w szczególności funkcjonowania psychospołecznego osób potrzebujących pomocy. A) stwarzanie warunków do poprawy losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi, celem ich integracji ze społeczeństwem, b) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz ludzi chorych, potrzebuj...Rozwiń
Rozwijanie i propagowanie inicjatyw oraz działań, mających na celu poprawę warunków życia, a w szczególności funkcjonowania psychospołecznego osób potrzebujących pomocy. A) stwarzanie warunków do poprawy losu osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, związanej z chorobą, zwłaszcza z zaburzeniami psychicznymi, celem ich integracji ze społeczeństwem, b) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych podejmujących działania na rzecz ludzi chorych, potrzebujących pomocy, c) organizowanie struktur osób niepełnosprawnych, chorych, ich rodzin i innych członków stowarzyszenia, d) organizowanie bazy lokalowej, własnych ośrodków o charakterze terapeutycznym, rehabilitacyjnym, opiekuńczym, konsultacyjnym, kulturalno-oświatowym, aktywizującym zawodowo dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej, socjalnej, rodzinnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 85.846,68 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 85.846,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona