STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

Orneta, Warmińsko-mazurskie, Zamkowa 12
KRS: 0000041111 , NIP: 7431794959 , REGON: 170967842
star

Cele statutowe

Celm stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieraniu ich rodzin, wielokierunkowej diagnostyki i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy orneta.
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.460,34 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 550,00 zł
Razem 16.010,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku
Działalność zlecona