OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ROZKOCHOWIE

Rozkochów, Małopolskie, Chemików 2
KRS: 0000040259 , NIP: 6282014021 , REGON: 356270525

Cele statutowe

1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych. 3. Informowanie ludności o innych zagrożeniach pożarniczych i ekologicznych oraz sposobie ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności...Rozwiń
1. Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami. 2. Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk żywiołowych. 3. Informowanie ludności o innych zagrożeniach pożarniczych i ekologicznych oraz sposobie ochrony przed nimi. 4. Rozwijanie wśród członków OSP kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rekreacyjno-rozrywkowej. 5. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organizacjach samorządowych i przedstawicielskich. 6. Wykonywanie innych działań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej i statutu. 7. Organizowanie i prowadzenie obozów dla MDP. 8. Prowadzenie działalności mającej na celu przeciwdziałanie patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 276.428,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 276.428,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona