STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZYSTAŃ" PRZY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWEJ WSI EŁCKIEJ

Nowa Wieś Ełcka, Warmińsko-mazurskie, Lipowa 1
KRS: 0000040169 , NIP: 8481661451 , REGON: 511415257
star star star star

Cele statutowe

Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o statut, gdzie podstawowymi celami organizacji jest: -pomoc w organizowaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym, które z powodu różnych schorzeń psychicznych, fizycznych, podeszłego wieku lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej...Rozwiń
Działalność Stowarzyszenia prowadzona jest w oparciu o statut, gdzie podstawowymi celami organizacji jest: -pomoc w organizowaniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych i kulturalnych osobom niepełnosprawnym, które z powodu różnych schorzeń psychicznych, fizycznych, podeszłego wieku lub trwałego kalectwa wymagają opieki i pielęgnacji ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej oraz udzielanie doraźnej pomocy rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej - pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych na terenie całego kraju i zagranicy z przeznaczeniem na poprawę warunków bytowych, zdrowotnych, sportowo- rekreacyjnych i kulturalnych, zakupy sprzętu, leków, wyposażanie obiektu i jego unowocześnianie, a także udzielanie doraźnej pomocy rzeczowej i finansowej osobom potrzebującym wsparcia i organizację szkoleń z zakresu opieki nad osobami niepełnosprawnymi - podejmowanie współpracy z innymi organizacjami społecznymi o podobnym charakterze, a także jednostkami samorządu i organami Państwa Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 118.389,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.150,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 126.539,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku