STOWARZYSZENIE CHORYCH NA ŁUSZCZYCĘ NAZWA W JĘZYKU ANGIELSKIM: "THE PSORIASIS ASSOCIATION"

Sosnowiec, Śląskie, Orla 3B
KRS: 0000040168 , NIP: 6442146413 , REGON: 271920207
star

Cele statutowe

Zrzeszanie chorych na łuszczycę, podnoszenie poziomu leczenia tej choroby oraz otaczanie opieką chorych.
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.421,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 3.098,14 zł
Razem 4.519,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego