SUWALSKIE STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB CHORYCH PSYCHICZNIE "NADZIEJA"

Suwałki, Podlaskie, Daszyńskiego 25B
KRS: 0000039749 , NIP: 8441657897 , REGON: 790265318
star star

Cele statutowe

1. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, 2. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami chorującymi a ich otoczeniem, 3. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 5. Prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej działalność Stowarzyszenia, 6. Stworzenie fundacji na rzecz Stowarzyszenia, 7. Zaktywizowani...Rozwiń
1. Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom, 2. Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami chorującymi a ich otoczeniem, 3. Upowszechnianie idei Stowarzyszenia w środkach masowego przekazu, 4. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, 5. Prowadzenie działalności wydawniczej upowszechniającej działalność Stowarzyszenia, 6. Stworzenie fundacji na rzecz Stowarzyszenia, 7. Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób przewlekle chorujących psychicznie, 8. Dążenie do utworzenia pozaszpitalnego ośrodka o szerokim programie terapeutycznym, 9. Tworzenie warunków sprzyjających korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.671,23 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 5.521,99 zł
Razem 107.193,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona