POWIŚLAŃSKA FUNDACJA SPOŁECZNA

WARSZAWA, Mazowieckie, MOKOTOWSKA 55
KRS: 0000034996 , NIP: 5261029324 , REGON: 006211689

Cele statutowe

1. Udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej rodzinie. 2. Wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie. 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci...Rozwiń
1. Udzielanie pomocy zdrowotnej, psychologicznej i socjalnej rodzinie. 2. Wspieranie programów, środowisk zawodowych, organizacji społecznych i instytucji świadczących pomoc zdrowotną, psychologiczną i socjalną rodzinie. 3. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dotkniętych biedą i bezrobociem, uzależnionych, niepełnosprawnych. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.417.090,36 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 309,88 zł
Pozostałe 4.878,93 zł
Razem 2.422.279,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona