FUNDACJA SKARBOWOŚCI IM. JANA PAWŁA II

Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie, Dworcowa 12
KRS: 0000039541 , NIP: 9532388239 , REGON: 092910992

Cele statutowe

Celem działania Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy jest niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujacych, osób chorych, osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom resortu skarbowości, a także członkom ich rodzin. Celem działania Fundacji Skarbowości jest ponadto niesienie pomocy charytatywnej bądź też udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach zdarzeń losowych. Celem działania Fundacji jest również umacnianie więzi śr...Rozwiń
Celem działania Fundacji Skarbowości im. Jana Pawła II z siedzibą w Bydgoszczy jest niesienie pomocy na rzecz ogółu osób potrzebujacych, osób chorych, osób niepełnosprawnych, w tym przede wszystkim obecnym i byłym pracownikom resortu skarbowości, a także członkom ich rodzin. Celem działania Fundacji Skarbowości jest ponadto niesienie pomocy charytatywnej bądź też udzielanie innej formy wsparcia w szczególnych przypadkach zdarzeń losowych. Celem działania Fundacji jest również umacnianie więzi środowiskowych między pracownikami skarbowości. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.891.587,77 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 44.344,63 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,59 zł
Pozostałe 166.269,15 zł
Razem 2.102.202,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku