STOWARZYSZENIE RODZIN KATOLICKICH DIECEZJI TARNOWSKIEJ

Tarnów, Małopolskie, Legionów 30
KRS: 0000039250 , NIP: 8730020485 , REGON: 850240275

Cele statutowe

1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności; wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia rodzinnego i małżeńskiego. Formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauczaniu kościoła katolickiego. 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lokalnej lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową...Rozwiń
1. Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności; wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia rodzinnego i małżeńskiego. Formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami ewangelii wyrażonymi w nauczaniu kościoła katolickiego. 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności lokalnej lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa. 3. Działalność o której mowa w pkt. 2 nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz członków stowarzyszenia. Działalność pożytku publicznego wykonywana przez Stowarzyszenie może być prowadzona jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. 4. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego. 5. Nadwyżki przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność o której mowa w pkt. 2. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 70.489,64 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 67.541,04 zł
Razem 138.030,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona