TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "SĄDECKIE HOSPICJUM"

Nowy Sącz, Małopolskie, Nawojowska 155A
KRS: 0000039177 , NIP: 7342732968 , REGON: 491991711

Cele statutowe

1. Celem działalności Towarzystwa jest: a) udzielanie pomocy medycznej osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe b) niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe w ich trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom, c) działalność charytatywna, d) ochrona i promocja zdrowia, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktó...Rozwiń
1. Celem działalności Towarzystwa jest: a) udzielanie pomocy medycznej osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe b) niesienie pomocy osobom chorym na choroby nowotworowe i przewlekłe w ich trudnej sytuacji życiowej oraz ich rodzinom, c) działalność charytatywna, d) ochrona i promocja zdrowia, e) działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, f) nauka, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, g) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, h) promocja i organizacja wolontariatu i) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, j) działalność na rzecz rodziny. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.241.347,37 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 86.615,91 zł
Pozostałe 503,61 zł
Razem 8.328.466,89 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona