TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ STĘŻYCY

Stężyca, Lubelskie, Rekreacyjna 1
KRS: 0000038496 , NIP: 7162520147 , REGON: 432290064
star star star star

Cele statutowe

1)      Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Stężycy. 2)      Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3)      Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. 4)      Działalność na rzecz propagowania wiedzy o historii Stężycy. 5)      Prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności reda...Rozwiń
1)      Wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju: społecznego, kulturalnego i gospodarczego Stężycy. 2)      Wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego w środowisku lokalnym. 3)      Szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju lokalnej tożsamości, tradycji, obyczajów i dóbr kultury. 4)      Działalność na rzecz propagowania wiedzy o historii Stężycy. 5)      Prowadzenie działalności wydawniczej, a w szczególności redagowanie i wydawanie pism, gazetek i ulotek oraz publikacji dotyczących historii Stężycy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 87.183,44 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 234.428,39 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 599.646,60 zł
Razem 921.258,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku