FUNDACJA PROFILAKTYKI I LECZENIA UZALEŻNIEŃ - WYBÓR

Poznań, Wielkopolskie, Litewska 8
KRS: 0000038398 , NIP: 7811682600 , REGON: 630188622
star star star star

Cele statutowe

1. Organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej: a)terapia osób uzależnionych b)terapia współuzależnień c)pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych d)uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w poznaniu. 2. Propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej: a)stworzenie programu edukacji o chorobie alkoholowej dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), b)profilaktyka i edukacja młodzieży, c)organizowanie rozwoju profesjonalnego pracowniko...Rozwiń
1. Organizowanie procesu leczenia choroby alkoholowej: a)terapia osób uzależnionych b)terapia współuzależnień c)pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych d)uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w poznaniu. 2. Propagowanie wiedzy na temat choroby alkoholowej: a)stworzenie programu edukacji o chorobie alkoholowej dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników), b)profilaktyka i edukacja młodzieży, c)organizowanie rozwoju profesjonalnego pracownikom lecznictwa odwykowego, d) terapia edukacyjna dla osób uzależnionych. 3. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu alkoholizmu. 4. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów. 5. Organizowanie procesu leczenia uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających: a)terapia osób uzależnionych b)terapia współuzależnień c)pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych d)uruchomienie ośrodka odwykowego i oddziału dziennego w poznaniu. 6. Propagowanie wiedzy na temat uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających: a)stworzenie programu edukacji o uzależnieniach od narkotyków, leków i środków odurzających dla przedstawicieli różnych zawodów (lekarzy, księży, policji, nauczycieli, prawników) b)profilaktyka i edukacja młodzieży, c)organizowanie rozwoju profesjonalnego pracownikom lecznictwa odwykowego, d)terapia edukacyjna dla osób uzależnionych. 7. Promowanie i popierania działalności zmierzającej do podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemu uzależnienia od narkotyków, leków i środków odurzających. 8. Pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych i rzeczowych dla realizacji wyżej wymienionych celów. 9. Organizowanie procesu leczenia uzależnienia od pracy (pracoholizm), internetu, zakupów, kredytów: a)terapia osób uzależnionych b)terapia współuzależnień ciąg dalszy § 5 statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 86.510,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 10,92 zł
Razem 86.521,12 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego