STOWARZYSZENIE POMOCY NIEPEŁNOSPRAWNYM "SKARBEK"

Mysłowice, Śląskie, Hugona Kołłątaja 12
KRS: 0000037799 , NIP: 2220701579 , REGON: 272705853
star

Cele statutowe

1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych we wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo- turystycznego, zawodowego, gospodarczego, edukacyjnego według zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowań. 2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno- bytowych osób niepełnosprawnych. 3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych. 4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnospraw...Rozwiń
1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych we wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo- turystycznego, zawodowego, gospodarczego, edukacyjnego według zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowań. 2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno- bytowych osób niepełnosprawnych. 3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych. 4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnosprawnych. 6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych. 7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności. 8. Wspieranie działań zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczeniem osób niepełnosprawnych. 9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn ze strony rodziny są tej opieki pozbawione. 10. Rozszerzenie działań terapeutycznych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopania i rodzaju niepełnosprawności. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.061,26 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 31.061,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona