KATOLICKI LUDOWY KLUB SPORTOWY „JUVENTA – CERRAD” STARACHOWICE

Starachowice, Świętokrzyskie, Prądzyńskiego 2
KRS: 0000037699 , NIP: 6641749249 , REGON: 290544420
star star star star

Cele statutowe

Cele statutowe klubu: 1. wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, sport, turystykę i rekreację w oparciu o zasady etyki katolickiej. 2.Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz na krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych. 3.Przygotowanie członków klubu do udziału w zawodach aż do igrzysk olimpijskich w różnych dyscyplinach sportowych 4. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania narkomani, alkoholiz...Rozwiń
Cele statutowe klubu: 1. wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, sport, turystykę i rekreację w oparciu o zasady etyki katolickiej. 2.Udział w krajowej i międzynarodowej wymianie młodzieży i dorosłych oraz na krajowych i międzynarodowych imprezach sportowych. 3.Przygotowanie członków klubu do udziału w zawodach aż do igrzysk olimpijskich w różnych dyscyplinach sportowych 4. Prowadzenie działalności wśród dzieci i młodzieży w zakresie zapobiegania narkomani, alkoholizmowi i innym patologiom społecznym. 5.Opieki i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach materialnych 6. Promocja i organizowanie wolontariatu. 7. Szeroka pojęta pomoc społeczna, w tym pomocy dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej 8. Iniciowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem ich integracji w środowisku lokalnym. 9. Ochrona i promocja zdrowia 10, upowszechnianie kultury fizycznej, sportu, rekreacji, turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku młodzieży Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 149.941,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 149.941,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona