TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KAMIENIA W KAMIENIU

Kamień, Podkarpackie, Kamień 426
KRS: 0000037454 , NIP: 5170170235 , REGON: 690510034

Cele statutowe

Celem towarzystwa jest : 1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie wsi kamień. 2. Inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, kultury, postępu i sportu. 3. Włączenie mieszkańców do współdziałania na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy. 4. Krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o wsi i okolicy. 5. Rozwijanie oraz popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości wsi oraz jej mieszkańców. 6. Ochrona zabytków oraz pamiątek. 7. Podejmowanie różnego rodzaju i...Rozwiń
Celem towarzystwa jest : 1. Szeroki rozwój działalności społeczno-kulturalnej na terenie wsi kamień. 2. Inicjowanie, popieranie i krzewienie nauki, kultury, postępu i sportu. 3. Włączenie mieszkańców do współdziałania na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy. 4. Krzewienie oraz popularyzacja wiedzy o wsi i okolicy. 5. Rozwijanie oraz popieranie badań naukowych dotyczących przeszłości oraz teraźniejszości wsi oraz jej mieszkańców. 6. Ochrona zabytków oraz pamiątek. 7. Podejmowanie różnego rodzaju inicjatyw mających na celu aktywizację społeczno-kulturalną i zawodową mieszkańców. 8 prowadzi działalność związaną z kulturą, rekreacją i sportem w tym turystykę rowerową pod nazwą - koło turystyki rowerowej przy towarzystwie przyjaciół kamienia. 9. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych, ekologii, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 10. Prowadzi działalność na rzecz integracji europiejskiej oraz rozwijaniu kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 11. Prowadzi działalność wydawniczą, poligrafię i reprodukcję zapisanych nośników informacji. 12. Prowadzi działalność pożytku publicznego wynikającą z ustawy z dnia 24. 04. 2003 rok. 13. Organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, wykładów i imprez o różnej tematyce. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 12.926,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 12.926,30 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego