STOWARZYSZENIE EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW "PRZYJAŹŃ" W ŻARKACH

Żarki, Małopolskie, Oleńki 1
KRS: 0000037080 , NIP: 6282008575 , REGON: 356330552
star

Cele statutowe

Dbać o poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi, oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Bronić praw emerytów, rencistów i inwalidów, upowszechniać wiedzę o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp. , które dotyczą grupy stowarzyszenia, udzielić pomocy swoim członkom w trudnych warunkach (na ile to jest możliwe przez stowarzyszenie), organizowa...Rozwiń
Dbać o poprawienie warunków socjalno-bytowych oraz uczestniczenie w życiu społecznym przez współdziałanie z organami władzy administracji publicznej, samorządowej, ze związkami zawodowymi, oraz innymi organizacjami społecznymi i gospodarczymi. Bronić praw emerytów, rencistów i inwalidów, upowszechniać wiedzę o przepisach, ustawach, zarządzeniach itp. , które dotyczą grupy stowarzyszenia, udzielić pomocy swoim członkom w trudnych warunkach (na ile to jest możliwe przez stowarzyszenie), organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów, reprezentowanie interesów członków stowarzyszenia wobec organów władzy publicznej i samorządowej . Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej organizować ochronę i promocję zdrowia dalsze cele określa § 7 statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 13.396,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.905,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 0,00 zł
Razem 18.301,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
1,5% Podatku