STOWARZYSZENIE CZĘSTOCHOWSKIE AMAZONKI

Częstochowa, Śląskie, Aleja Pokoju 13
KRS: 0000037069 , NIP: 9491811504 , REGON: 151987041
star star star star

Cele statutowe

1.Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również, działalność na rzecz osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami poza onkologicznymi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. 2. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życi...Rozwiń
1.Głównym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób dotkniętych problemami chorób nowotworowych, w szczególności problemem nowotworu piersi, jak również, działalność na rzecz osób dotkniętych innymi schorzeniami piersi i innymi chorobami poza onkologicznymi oraz prowadzenie działań profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę warunków życia tych osób oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym kraju. 2. Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównywanie szans tych osób ; 3. ochrona i promocja zdrowia ; 4. działanie na rzecz osób niepełnosprawnych ; 5. przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych; 6. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy; 7. promocja i organizacja wolontariatu ; 8. nauka , edukacja, oświata i wydawnictwo ; 9. upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku ,sportu, rekreacji i turystyki; 10. promocja kultury i sztuki ; 11.działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania ochrony praw dziecka ; 12. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 13.działanie na rzecz osób starszych. 14.działalność na rzecz ekologii i zrównoważonego rozwoju. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 614.574,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.151,62 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,01 zł
Pozostałe 143.102,17 zł
Razem 792.827,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona