POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ŚLĄSKI

Katowice, Śląskie, Pod Młynem 1 B
KRS: 0000037002 , NIP: 9541727965 , REGON: 000789134

Cele statutowe

Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiazywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzież i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuc...Rozwiń
Celem Polskiego Związku Głuchych jest zrzeszanie, integracja i rehabilitacja osób niesłyszących i innych osób z uszkodzonym słuchem, wspólne rozwiazywanie ich problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych, a w szczególności: 1) sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzież i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych; 2) sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieży niesłyszącej i z uszkodzonym słuchem oraz nad dziećmi słyszącymi rodziców niesłyszących udzielenie im pomocy w podnoszeniu wykształcenia ogólnego i kwalifikacji zawodowych; 3) organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku osób niesłyszących i ich rodzin; 4) organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w szczególności w zakresie języka migowego; 5) organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży oraz wszystkich osób z uszkodzonym słuchem; 6) prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem; 7) ochrona praw i interesów oraz udzielenie pomocy w sprawach socjalno- bytowych; 8) prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej; 9) propagowanie w społeczeństwie problemów ochrony słuchu i rehabilitacji osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem oraz podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania inwalidztwu słuchu; oraz pozostałe cele działania określone w par. 10 Polskiego Związku Głuchych Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 318.640,25 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 856.144,10 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 473,04 zł
Pozostałe 376.648,67 zł
Razem 1.551.906,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona