STOWARZYSZENIE RODZICÓW DZIECI SPECJALNEJ TROSKI

Huzele, Podkarpackie, Huzele 110
KRS: 0000036376 , NIP: 6881212997 , REGON: 370325020
star star

Cele statutowe

2. Cele statutowe Stowarzyszenia: a. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży specjalnej troski. b. Niesienie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży specjalnej troski. c. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. d. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. e. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i...Rozwiń
2. Cele statutowe Stowarzyszenia: a. Niesienie pomocy dzieciom i młodzieży specjalnej troski. b. Niesienie pomocy rodzicom i opiekunom dzieci i młodzieży specjalnej troski. c. Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych. d. Przygotowanie osób niepełnosprawnych do życia w otwartym środowisku oraz pomoc w realizacji pełnego, niezależnego samodzielnego i aktywnego życia na miarę ich indywidualnych możliwości. e. Niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych i innych wypadkach losowych. Pomoc ta staje się konieczna w sytuacji ograniczeń budżetu na lecznictwo, a także ze względu na narastająca degradację gospodarczą regionu, wynikającą z likwidacji zakładów miejsc pracy oraz pogorszeniu się warunków materialnych rodzin. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 10.184,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.000,52 zł
Pozostałe 1.946.593,43 zł
Razem 1.958.778,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona