OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POTRZEBUJĄCYCH POMOCY

Chodzież, Wielkopolskie, Zdrojowa 14 A
KRS: 0000035984 , NIP: 7641799199 , REGON: 570546074

Cele statutowe

Celem działania jest rozpoznawanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i udzielanie im pomocy. Udzielanie pomocy i wsparcia finansowego oraz rzeczowego dzieciom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy. Głównym celem Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy jest prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób kończących edukację szkolną. Na terenie powiatu nie ma placówek dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, gdzie mogliby prowadzić rehabilit...Rozwiń
Celem działania jest rozpoznawanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych i udzielanie im pomocy. Udzielanie pomocy i wsparcia finansowego oraz rzeczowego dzieciom niepełnosprawnym i potrzebującym pomocy. Głównym celem Obywatelskiej Fundacji na Rzecz Dzieci niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy jest prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla osób kończących edukację szkolną. Na terenie powiatu nie ma placówek dla osób dorosłych z niepełnosprawnościami, gdzie mogliby prowadzić rehabilitację społeczną i zawodową. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.273,09 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 12.643,68 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 195.324,37 zł
Razem 233.241,14 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku