NOWOSOLSKI KLUB KARATE KYOKUSHIN

Nowa Sól, Lubuskie, Sadowa 3
KRS: 0000035891 , NIP: 9251801498 , REGON: 971200359

Cele statutowe

Celem NKKK jest rozwój i popularyzacja sportów walki, jako czynnik służący procesowi wychowania młodego pokolenia Polaków oraz stworzenia swym członkom warunków do uprawiania sportów i wychowania fizycznego. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach samoobrony. - Organizowanie szkolenia sportowego w postaci kursów, treningów i innych zajęć, a także udział w szkoleniach organizowanych przez inne organizacje. - Organizowanie zawodów i innych imprez sportowych. - Zapewnienie swym c...Rozwiń
Celem NKKK jest rozwój i popularyzacja sportów walki, jako czynnik służący procesowi wychowania młodego pokolenia Polaków oraz stworzenia swym członkom warunków do uprawiania sportów i wychowania fizycznego. Organizowanie i prowadzenie sekcji w różnych dyscyplinach samoobrony. - Organizowanie szkolenia sportowego w postaci kursów, treningów i innych zajęć, a także udział w szkoleniach organizowanych przez inne organizacje. - Organizowanie zawodów i innych imprez sportowych. - Zapewnienie swym członkom możliwości do uprawiania sportów samoobrony i podnoszenie ich kwalifikacji sportowych. - Współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami zajmującymi się sprawami sportu, kultury fizycznej i wychowaniem młodzieży. - Podejmowanie innych przedsięwzięć, jakie okażą się niezbędne do realizacji zadań Statutowych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 160.464,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 47.200,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 60,80 zł
Razem 207.725,38 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona