HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA

Warszawa, Mazowieckie, Wiejska 16
KRS: 0000035831 , NIP: 5251261255 , REGON: 006211749
star star star star

Cele statutowe

1. PODEJMOWANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRAW CZŁOWIEKA. 2. PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. 3. WZMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE POSZANOWANIA DLA GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA. 4. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA .......................................................................................................................................................................................................Rozwiń
1. PODEJMOWANIE INICJATYW EDUKACYJNYCH I BADAWCZYCH W ZAKRESIE PROBLEMATYKI PRAW CZŁOWIEKA. 2. PROPAGOWANIE PRAW CZŁOWIEKA JAKO PODSTAWY FUNKCJONOWANIA PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. 3. WZMACNIANIE W SPOŁECZEŃSTWIE POSZANOWANIA DLA GODNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA. 4. DZIAŁANIE NA RZECZ OCHRONY PRAW CZŁOWIEKA .......................................................................................................................................................................................................... Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.454.784,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 847.871,19 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 76.571,90 zł
Pozostałe 1.512,17 zł
Razem 16.380.739,84 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona