FUNDACJA POMOCY OSOBOM Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ "DOM"

Warszawa, Mazowieckie, Wólczyńska 64
KRS: 0000035828 , NIP: 1180142161 , REGON: 010560257
star star

Cele statutowe

 Główna idea: Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu aktywności społecznej i zawodowej  Cele statutowe Fundacji : - organizowanie i udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie rewalidacji i rehabilitacji - zapewnienie opieki wychowawczej, medycznej i prawnej - aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i grupowe do większej samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną - integracja środowiska osób z niepełnosprawnośc...Rozwiń
 Główna idea: Wspieranie osób z niepełnosprawnością intelektualną w rozwijaniu aktywności społecznej i zawodowej  Cele statutowe Fundacji : - organizowanie i udzielanie pomocy osobom z niepełnosprawnością intelektualną w zakresie rewalidacji i rehabilitacji - zapewnienie opieki wychowawczej, medycznej i prawnej - aktywizowanie i wspomaganie indywidualne i grupowe do większej samodzielności życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną - integracja środowiska osób z niepełnosprawnością intelektualną - troska o warunki bytowe osób z niepełnosprawnością intelektualną - działania na rzecz rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 946.513,08 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 35.868,80 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 146,74 zł
Razem 982.528,62 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona