STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM I ICH RODZINOM W SZCZEGÓLNIE TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ "ISKIERKA"

Wrocław, Dolnośląskie, Pl. Św. Macieja 5
KRS: 0000035776 , NIP: 8981946317 , REGON: 932272435

Cele statutowe

Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez : 1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych, w tym dzieciom i młodzieży z problemem niepełnosprawności; 3. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, ro...Rozwiń
Stowarzyszenie to organizacja non-profit, której celem i wyłączną działalnością jest przywrócenie dziecka rodzinie poprzez : 1. Zapobieganie niedostosowaniu i sieroctwu społecznemu dzieci i młodzieży; 2. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych, w tym dzieciom i młodzieży z problemem niepełnosprawności; 3. Organizowanie wszechstronnej pomocy i opieki dzieciom i młodzieży z rodzin biednych, wielodzietnych, rozbitych, dysfunkcyjnych; 4. Zapewnienie pomocy rodzicom, mającym poważne trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi i młodzieżą; 5. Wspieranie i podnoszenie kompetencji osób działających na rzecz dziecka i jego rodziny. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.493.811,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.400,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 2.496.211,62 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona