FUNDACJA POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ IM.ŚW. STANISŁAWA KOSTKI

Katowice, Śląskie, 1 Maja 88
KRS: 0000035550 , NIP: 6341098859 , REGON: 272224591

Cele statutowe

Celem Fundacji jest działalność na rzecz wyrównywania życiowych szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju intelektualnym , zawodowym i kulturalnym. Celami Fundacji są również: 1. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów 2. działalność kulturalna 3. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 4. ochrony środowiska 5. dobroczynności 6. ochrony zdrowia i pomocy społecznej 7. rehabi...Rozwiń
Celem Fundacji jest działalność na rzecz wyrównywania życiowych szans dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w ich rozwoju intelektualnym , zawodowym i kulturalnym. Celami Fundacji są również: 1. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa w tym również polegająca na kształceniu studentów 2. działalność kulturalna 3. działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu 4. ochrony środowiska 5. dobroczynności 6. ochrony zdrowia i pomocy społecznej 7. rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.583.809,76 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,18 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.583.809,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona