STOWARZYSZENIE "SOS DLA RODZINY"

Szczecin, Zachodniopomorskie, Energetyków 10
KRS: 0000035185 , NIP: 8512751759 , REGON: 812388085

Cele statutowe

Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie rodziny jako wartości zapewniającej ciągłość biologiczną i kulturową społeczeństwa, wspieranie jej członków (w szczególności dzieci i rodziców) w realizacji leżących przed nimi zadań, pomoc w pokonywaniu trudności, ochrona zdrowia członków oraz tworzenie warunków i promowanie postaw profesjonalnej pomocy rodzinie (w szczególności w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie, osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin oraz świadkom, o...Rozwiń
Celem działania Stowarzyszenia jest propagowanie rodziny jako wartości zapewniającej ciągłość biologiczną i kulturową społeczeństwa, wspieranie jej członków (w szczególności dzieci i rodziców) w realizacji leżących przed nimi zadań, pomoc w pokonywaniu trudności, ochrona zdrowia członków oraz tworzenie warunków i promowanie postaw profesjonalnej pomocy rodzinie (w szczególności w zakresie pomocy osobom będącym w kryzysie, osobom pokrzywdzonym przestępstwem i członkom ich rodzin oraz świadkom, osobom wykluczonym, osobom zwalnianym z zakładów karnych, osobom po kryzysach psychicznych). Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.723.977,48 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.154.176,71 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 5.000,00 zł
Pozostałe 5.038,24 zł
Razem 5.888.192,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona