FUNDACJA EKOLOGICZNA "EKOTERM SILESIA"

Rybnik, Śląskie, Jadwigi I Feliksa Białych 7
KRS: 0000034528 , NIP: 6420022141 , REGON: 271060437
star

Cele statutowe

1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 6. Ochrona i promocja zdrowia. 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 9. Działalność...Rozwiń
1. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 2. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. 3. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji. 4. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. 5. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych. 6. Ochrona i promocja zdrowia. 7. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 8. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości. 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 10. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 11. Promocja i organizacja wolontariatu. 12. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie określonym powyżej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.015,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 24.369,92 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 315,73 zł
Razem 30.701,35 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność zlecona