MIEJSKI KLUB SPORTOWY "POGOŃ-SOKÓŁ" LUBACZÓW

Lubaczów, Podkarpackie, Kard. Stefana Wyszyńskiego 125
KRS: 0000034280 , NIP: 7931474548 , REGON: 651418793

Cele statutowe

1.Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe,oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu. 2.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim. 3.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 4.Przeciwdziałanie patologiom społecznym,w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży. W zakresie swoich celów statutowy...Rozwiń
1.Planowanie i organizowanie życia sportowego w oparciu o możliwości obiektywne i sprzętowe,oraz pomoc organizacyjną i materialną sympatyków klubu. 2.Uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania i poza nim. 3.Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych klubu. 4.Przeciwdziałanie patologiom społecznym,w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży. W zakresie swoich celów statutowych stowarzyszenie reprezentuje interesy zbiorowe swoich członków wobec organów władzy publicznej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.600,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 424.533,66 zł
Razem 428.133,66 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona